POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web www.monquiropractic.com, és titularitat de MON QUIROPRACTIC S.L., amb NIF/CIF B66921677, i domicili a Ramon Batlle 17 - Loc 4, d'ara endavant EL PRESTADOR.

La nostra entitat està profundament compromesa amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals, i vetlla pel compliment íntegre de les obligacions establertes en aquestes normes

Pots contactar amb nosaltres a través dels següents canals:

Telèfon: +34 932 425 040

Correu: hola@monquiropractic.com

Adreça postal: Ramon Batlle 17 - Loc 4 ,

Totes les notificacions i comunicacions entre L'USUARI i EL PRESTADOR es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà detallat anteriorment.

L'adreça postal habilitada és l'única vàlida per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició i altres, que poden fer-los efectius mitjançant un escrit acreditatiu de la seva identitat.

També podrà revocar qualsevol autorització prèviament concedida per aquesta mateixa via o a través del correu electrònic indicat.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Posem a disposició dels usuaris aquesta Política de Privacitat informant-los sobre els següents aspectes:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? MON QUIROPRACTIC S.L. , amb NIF B66921677, i domicili a Ramon Batlle 17 - Loc 4.

Amb quina finalitat tractem la informació que ens facilita? Gestionar i desenvolupar la nostra relació, l'atenció de les seves consultes i sol·licituds i l'enviament de comunicacions promocionals per qualsevol mitjà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals? Consentiment basat en la seva sol·licitud, l'execució d'un contracte i el nostre interès legítim.

Durant quant de temps conservarem les seves dades? Sempre que siguin necessàries per a les finalitats indicades

A quins destinataris se'ls comunicarà? A les estrictament necessàries per al compliment d'obligacions legals. A les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Hi ha transferència de dades a tercers països? No, no han acabat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. També tindran dret a la portabilitat de les seves dades.

Pots exercir els teus drets materialment posant-te en contacte amb la direcció de l'acreditació del responsable de la teva identitat.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti que es vulneren els seus drets en matèria de protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control de Protecció de Dades competent a través de la seva pàgina web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat.

Segueix-nos a les xarxes socials:

  /monquiropractic

  /monquiropractic

 

Barcelona
Dimecres de 12 a 14 h i de 16 a 20 h
Divendres de 12 a 14 h i de 16 a 20 h

Lleida
Dimarts de 12 a 14 h i de 16 a 20 h
Dijous de 12 a 14 h i de 16 a 20 h

Si tens alguna dubte sobre la Quiropràctica o sobre Món Quiropràctic contacta amb nosaltres AQUÍ

Avís Legal, Política de Privacitat i Política de Cookies         ©Món Quiropràctic 2017.