AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició aquest text, on li facilitem tota la informació que considerem rellevant per protegir els seus drets, la seva seguretat, i establir les condicions d'ús per al compliment normatiu dels mateixos.

El lloc web www.monquiropractic.com,d'ara endavant LLOC WEB,és propietat de MON QUIROPRACTIC S.L., amb NIF/CIF B66921677, i domicili a Ramon Batlle 17 - Loc 4, Inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA T 45735 , F 166, S 8, H B 497301, I/A 2 (5.03.18), d'ara endavant EL PRESTADOR.

Pots contactar amb nosaltres a través dels següents canals:

Telèfon: +34 932 425 040

hola@monquiropractic.com de correu electrònic

Adreça postal: Ramon Batlle 17 - Loc 4

El domini www.monquiropractic.com,està allotjat a

https://www.cdmon.com/images/Garantia_de_cumplimiento_RGPD_CDmon.pdf.

En accedir a www.monquiropractic.com, s'adquireix la condició d'USUARI, d'ara endavant L'USUARI. ,
Vostè accepta aquestes condicions d'ús i la resta de textos legals de MON QUIROPRACTIC S.L. , així com la normativa espanyola i europea que sigui d'aplicació, establint una relació contractual entre L'USUARI i EL PRESTADOR. Si no està d'acord amb algun dels punts continguts en aquestes condicions d'ús, no ha d'accedir al lloc web ni visualitzar-ne el contingut.

Totes les notificacions i comunicacions entre L'USUARI i EL PRESTADOR es consideraran efectives, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà de contacte detallat anteriorment

EL PRESTADOR es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de notificar o posar en contacte l'USUARI d'aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web, per laqual cosa és recomanable llegir atentament els seus continguts en cas d'accedir i fer ús de la informació i serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'accés al LLOC WEB per part de L'USUARI és gratuït i gratuït.

Quan sigui necessari que l'USUARI es registri o faciliti dades de caràcter personal per accedir a qualsevol dels serveis específics, la recollida, tractament i, si escau, la cessió o l'accés de les dades personals de l'USUARI aplicarà les disposicions de la Política de Privacitat establerta al lloc web, i serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

L'USUARI es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita

Naturalesa del servei: Posem aquest lloc a disposició de l'USUARI com a canal de comunicació i facilitació de determinats serveis i / o serveis.
Propietat intel·lectual: Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra titularitat del PRESTADOR, sense que cap dels drets d'explotació sobre els mateixs pugui ser cedit a l'USUARI més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del lloc web. En definitiva, l'USUARI que accedeixi a aquest lloc web pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PRESTADOR, o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés dels mateixos atribueixi a L'USUARI té dret a qualsevol dret sobre els mateixos.

Restriccions d'edat: Es prohibeix la provisió de dades personals a través del lloc web per part de menors de 16 anys.
Enllaços externs: L'establiment d'hipervincles no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PRESTADOR i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis.
Exclusió de garanties i responsabilitat en l'accés i ús: EL PRESTADOR exclou al final de l'ordenament jurídic qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
- La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de defectes o defectes de tota classe de continguts i informacions transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició de L'USUARI.

- La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

- EL PRESTADOR declina qualsevol responsabilitat per la informació que es troba fora d'aquest lloc web i no és gestionada directament per la nostra pàgina web del màster.

- EL PRESTADOR no garanteix ni es fa responsable del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa no serà responsable del resultat obtingut. Tampoc serà responsable de l'establiment d'enllaços per part de tercers.

En el cas que L'USUARI o un tercer considerin que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l'ús de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PRESTADOR identificant-se adequadament i especificant les suposades infraccions.

Atenció a usuaris i queixes: Per presentar qualsevol queixa o reclamació davant EL PRESTADOR, L'USUARI s'ha de posar en contacte amb el departament de serveis a través dels canals de contacte establerts en aquest document.
Existeix la possibilitat d'utilitzar un mecanisme de reclamació extra-judicial establert en el Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament i del Consell de 21 de maig de 2013 i al qual tindrà accés a través del següent enllaç:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Legislació aplicable: Les condicions presents es regiran per les lleis espanyoles i, si escau, per les lleis europees comunes.
Les parts se sotmetran per a la resolució de les controvèrsies que poguessin sorgir entre elles, i amb renúncia a qualsevol altra part, als jutjats i tribunals següents:

a. En el cas que l'USUARI tingui la condició de consumidor, seran competents els jutjats i tribunals del domicili d'aquest usuari.

grup sanguini. En el cas que L'USUARI tingui la condició d'empresari, seran competents els jutjats i tribunals de la localitat del PRESTADOR.

Modificació de les condicions i avís legal: MON QUIROPRACTIC S.L., pot revisar i actualitzar aquestes Condicions d'Ús en el futur sense previ avís. En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta estar subjecte a la versió actual.

Segueix-nos a les xarxes socials:

  /monquiropractic

  /monquiropractic

 

Barcelona
Dimecres de 12 a 14 h i de 16 a 20 h
Divendres de 12 a 14 h i de 16 a 20 h

Lleida
Dimarts de 12 a 14 h i de 16 a 20 h
Dijous de 12 a 14 h i de 16 a 20 h

Si tens alguna dubte sobre la Quiropràctica o sobre Món Quiropràctic contacta amb nosaltres AQUÍ

Avís Legal, Política de Privacitat i Política de Cookies         ©Món Quiropràctic 2017.